מגרש למכירה במגדל,  

3,000,000
למכירה 1125מ"ר שטח מ"ר שטח בנוי חדרים חניות

נכסים דומים