מגרש חקלאי בזכרון, זכרון יעקב

100,000 ש"ח לדונם.
למכירה 12,700מ"ר שטח מ"ר שטח בנוי חדרים חניות

נכסים דומים