מגרש בצופית, דרום השרון

3,500,000
לנמכר 515מ"ר שטח מ"ר שטח בנוי חדרים חניות

נכסים דומים