לא למחוק שייך לכותרת עליונה של האתר,  

12,000,000
למכירה מ"ר שטח מ"ר שטח בנוי חדרים חניות

נכסים דומים